• Ni aktualnih dogodkov!

Naša podjetniška skupina

WTE Wassertechnik GmbH je mednarodno podjetje s sedežem v Essnu, Nordrhein-Westfallen, dejavno na področju vodnega gospodarstva in okoljevarstvenih tehnologij. Naše podružnice in podjetja so prisotni v novih in starih zveznih deželah Nemčije. Naši sodelavci z odličnimi kvalifikacijami in dolgoletnimi izkušnjami so garancija za uspeh tudi najbolj zahtevnih projektov.

Dejavnost na področju komunalnega in industrijskega oskrbovanja s pitno vodo ter zbiranja in čiščenja odpadnih voda obsega načrtovanje, financiranje in gradnjo, kot tudi obratovanje naprav, ter upravljanje z oskrbovalnimi sistemi za zbiranje in odstranjevanje odpadkov. Široka mednarodna dejavnost je zahtevala ustanovitev holdinga na Dunaju in hčerinskih podjetij v Varšavi, Moskvi, Kopenhagen-u, Kranjski Gori in Zagrebu.

Uvedba WTE-sistema, ki je usmerjen po zahtevah norm DIN EN ISO 9001:2000, zagotovlja vsem partnerjem na območjih, kjer so podružnice in podjetja, preizkušeno in enotno kvaliteto wte-ja. Certifikacija in letno preverjanje wte-sistema zagotavljata njegovo ucinkovitost. WTE Wassertechnik je hčerinsko podjetje EVN AG, vodilnega ponudnika energije, infrastrukture in storitev v Avstriji.

Zbiranje in čiščenje odpadnih voda

Zagotavljanje čistih vodotokov in jezer je ena temeljnih okoljskih nalog v prihodnosti. Med najpomembnejše dejavnosti WTE sodi odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. WTE je razvil sisteme pred-čiščenja in čiščenja ter odvajanja odpadnih voda in ponuja inovativne organizacijsko -tehnične rešitve.

Oskrbovanje s pitno vodo

Zagotavljanje zadostnih količin zdrave pitne vode je ena od dejavnosti podjetja. Zagotavljanje pitne vode, izgradnja oskrbovalnih sistemov, predobdelava, zbiranje in distribucija pitne vode je ena od osnovnih dejavnosti WTE, ki ponuja organizacijsko-tehnične rešitve.