Kooperacija

PPP - Model (Kooperacijski model)

 

Kooperacijski model je možen takrat, ko je težko ovrednostiti stare - obstoječe sisteme in je potrebno zagotoviti določeno kvaliteto izvajanja storitev. Oba partnerja ustanovita mešano podjetje, ki je javno-zasebno podjetje in je tudi javni ponudnik storitev.