Obratovanje

Vodenje z matičnim podjetjem


Pri tem modelu matično podjetje poleg načrtovanja in izgradnje, prevzame tudi obratovanje sistemov za določno obdobje. Privatni partner prevzame tehnično tveganje (izgradnja in obratovanje)in za to prejema poleg pavšalnega nadomestila za izgradnjo tudi letno nadomestilo za opravljanje storitev. Lastništvo naprav se po izgradnji in formalnem prevzemu prenese na naročnika (občino), ki da privatnemu partnerju infrastrukturo za določeno obdobje v uporabo. Za ta model je značilno, da občina ohrani pravico do financiranja, subvencioniranja in določanja višine cene storitev, hkrati pa ne prevzame tudi tehničnega rizika za delovanje sistema v obdobju (navadno) 25 let.