Kranjska Gora


Model obratovanja - projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda - Kranjska Gora

čistilna naprava 7.000 PE 55 km kanalizacijskega sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bled


Model obratovanja - odvajanje in čiščenje odpadnih voda - Bled
(v gradnji - načrtovan zaključek v letu 2007)

čistilna naprava 14.500 PE 30 km kanalizacijskega sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laško

Model obratovanja - projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda - Laško

čistilna naprava za čiščenje komunalne in industrijske odpadne vode (Pivovarne) za skupno 100.000 PE 33 km kanalizacijskega sistema